Aktiv Termografi

Havregatan 14
118 59 Stockholm
aktivtermografi@telia.com
08 642 96 00

Startsida
Företaget
Termografi
Rapporter
Miljöpolicy
Kunder
Kontakt


Miljöpolicy



Aktiv Termografi arbetar ständigt för minskad miljöpåverkan och tar erfoderlig miljöhänsyn vid planering av arbetets genomförande. Detta gäller även för val av arbetsmetoder, material och maskinutrustning.

Vi ser lagar som minimikrav och skall, då det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, förebygga förorening av naturen.


Aktiv Termografi prioriterar:

Vid köp av varor och tjänster beaktas miljöaspekter.

Vid entreprenader; i första hand återvinna material på plats
   och i andra hand köra materialet till återvinningsanläggning.

Att arbeta för och med energibesparande material och    åtgärder.