Aktiv Termografi

Havregatan 14
118 59 Stockholm
aktivtermografi@telia.com
08 642 96 00

Startsida
Företaget
Termografi
Rapporter
Miljöpolicy
Kunder
Kontakt


Termografi


Termografi är en metod som mäter temperatur. Metoden innebär att en värmekamera används. Denna kan ta bilder av annars osynlig strålning. Värmekameran känner av den infraröda strålning som exempelvis en vägg eller ett elskåp avger. Kameran omvandlar strålningen till elektriska signaler. Dessa kan användas till temperaturberäkningar eller en värmebild.

Vi använder ThermoView Ti30 - en värmekamera som är designad för exakt precision. Du kan läsa mer om kameran på Rayteks hemsida




Termografering av elanläggningar

Att finna varmgångar och andra typer av fel i elanläggningar är den äldsta tillämpningen för termografi och det är fortfarande den största. Redan under 1960-talet började det och idag finns det knappast en enda större industri eller kraftleverantör som inte använder sig av termografi i sitt förebyggande underhållsarbete. Trenden går nu mot att även mindre anläggningar börjar termograferas, eftersom kunskapen om metoden och tillgängligheten på kompetent personal ökar.




Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Med hjälp av termografi kan man finna felen och åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår. En elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter som alla är en potentiell problemkälla. Med termografi är det snabbt och enkelt att kontrollera anläggningen. 20 % av alla bränder orsakas av elektriska fel, och 70 % av kostnaden drabbar industrin.





Termografering av fastigheter

Termografering av fastigheter kan ge stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat. Bristande isolation och otatheter som orsakar energiläckage, kallras, fuktskador och obehaglig miljö kan lätt hittas med modern teknik.

Trenden går nu mot att allt fler fastigheter termograferas, eftersom kunskapen om metoden och tillgängligheten på kompetent personal ökar.




Köper ni in byggprojekt av entreprenörer?, Hur mycket du än litar på att entreprenören gör ett bra jobb och hur goda intentioner entreprenören än har, så finns det alltid en risk att det blir fel. Innan garantin går ut bör du se till att du har fått det du betalat för!

Dålig isolering och otätheter är de vanligaste felen i byggnader som kan upptäckas med termografi.









Om du vill läsa mer, klicka på bilden till vänster. Ett informations-
blad öppnas i PDF-format.